headerpic

מאת היו"ר והמנכ"ל שלנו

אנו ב-Vishay Precision Group, Inc., נושאים באחריות משותפת להתנהל מול עמיתים, לקוחות וספקים בכנות וביושרה ותוך ציות לחוק בכל עת, בכל הקשור לאספקת מוצרים איכותיים במחיר הוגן.

קוד אתי זה להתנהלות עסקית מגדיר את כללי ההתנהגות שאליהם מחויבת Vishay Precision Group, Inc.. קוד אתי זה חל על כל העובדים והעמיתים בחברה, חברות הבת שנשלטות על ידי החברה, מועצת המנהלים של החברה, יועצים, וכן כל גורם המורשה לפעול מטעם החברה. חוברת זו נועדה להציג בצורה נוחה את כללי ההתנהלות העסקית אליהם אנו מחויבים, ולשמש כתזכורת לחובתנו לנהוג בכפוף לכללים אלה.

הנהלת Vishay Precision Group, Inc. מייחסת עדיפות גבוהה לשמירה על אתיקה בשיטות העבודה העסקיות. יחד עם זאת, ההצלחה המתמשכת של מדיניות זו תהיה תלויה בסופו של דבר במחויבות של כל אחד ואחת מאיתנו לסטנדרטים אתיים גבוהים בעת ביצוע עבודתנו.
עליכם לקרוא בעיון את החוברת ולהכיר את תוכנה. יש לפנות אליה שוב ושוב כאסמכתא, ולהטמיע את כללי ההתנהלות העסקית האתית בעבודה השוטפת באופן מלא.

CTO

ההיסטוריה שלנו

בשנת 1962, ד"ר פליקס זנדמן ייסד את Vishay Intertechnology במטרה לפתח ולייצר את הדור הראשון של נגדי ה-Bulk Metal® Foil ובשלב מאוחר יותר את מד העיבור מבוסס הרדיד.

במהלך שנות ה-60 וה-70, Vishay Intertechnology ביססה את מעמדה כחברה מובילה בתחום הטכני ובשוק של נגדי הרדיד המדויקים, מוצרי ה-PhotoStress® ומדי העיבור מבוססי הרדיד. חידושים אלה היו הבסיס לטכנולוגיית הרדיד המתכתי, שמהווה יתרון תחרותי אסטרטגי וייחודי של Vishay Precision Group. החידושים הבאים וההתקדמות בתחום טכנולוגיית ההתנגדות מבוססת הרדיו ומדי העיבור, הכשירו את הקרקע לשלל אפליקציות מסחריות, כגון חיישני כוח ומערכות בקרה לשווקים אנכיים.

ב-6 ביולי 2010, הרחיבה Vishay Intertechnology את פעילות המדידות המדויקות וטכנולוגיית הרדיד באמצעות חלוקת דיבידנד פטור ממס של מניות VPG לבעלי המניות של Vishay Intertechnology, ו-VPG הפכה לחברה נסחרת בבורסה.

כיום פועלת VPG בצפון אמריקה, אירופה וישראל, וכמו כן ברחבי אזור אסיה-פסיפיק. Vishay Precision Group, ששווייה מוערך במיליונים רבים של דולרים, מספקת נגדים מיוחדים, מדי עיבור, חיישנים ומערכות מבוססות חישה.

חזון עסקי ואסטרטגיות מובילות

החזון של VPG הוא להפוך לספקית מובילה של חיישנים ושל מערכות מבוססות חישה, תוך שמירה על דיוק, איכות, ערכים ושירות מיטבי בתחום המדידה של כוח (משקל, לחץ, מומנט, האצה) וזרם. כחלק מחזון זה, הפכנו לספקים מובילים של נגדי רדיד ומדי עיבור מבוססי רדיד, היעילים במיוחד ביישומי מדידה מדויקים.

האסטרטגיה שלנו מיועדת להשיג צמיחה ארגונית ולספק ערך לבעלי המניות על ידי הרחבת היצע המוצרים הקיים שלנו באופן אורגני, וכן על ידי רכישה של מוצרים נוספים המשמשים למדידה מדויקת.

VPG ממוקדת ביוזמות האסטרטגיות הבאות:
• אופטימיזציה של מיומנויות הליבה
• צמיחה אורגנית
• צמיחה דרך רכש
אנו שואפים להשיג יעדים אלה באופן אתי ובר קיימא, מעצם היותנו חלק מהקהילה הגלובלית, ובכפוף לחזון של מייסד החברה ד"ר פליקס זנדמן.


infopic

תוכן הענייניםpic3

מבוא

מטרת הקוד האתי שלנו

כללי האתיקה להתנהלות עסקית שקבעה החברה הם משאב חשוב לתמיכה בתהליכי קבלת החלטות יומיומיים של העובדים והעמיתים שלנו. הכללים והסטנדרטים שלנו הם המפתח ליצירת בסיס מוצק של אמון והצלחה, שבא לידי ביטוי בקשרי הגומלין שלנו עם לקוחות, ספקים ובעלי מניות וכן בקשרים שאנו מקיימים בינינו לבין עצמנו. הקוד האתי להתנהלות עסקית ("הקוד האתי") חל על כל העובדים והעמיתים של Vishay Precision Group, חברות הבת שבשליטת החברה, מועצת המנהלים של החברה, היועצים, וכן על כל גורם המורשה לפעול מטעם החברה.

הקוד האתי מגדיר את עקרונות היסוד לשיטות העבודה של החברה, ודרכו אנו מפיצים את הפילוסופיה והמחויבות שלנו בנוגע להתנהלות חוקית ואתית לכלל עובדינו, עמיתינו, לקוחותינו, הספקים שלנו, בעלי המניות, בעלי העניין הרלוונטיים והקהילות שבקרבן אנו פועלים. הקוד האתי וכללי מדיניות הפעולה של החברה מחייבים אותנו.

הקוד האתי יסייע לכם להתנהל במהלך הפעילות העסקית, ויש להשתמש בו כמשאב כאשר מתעוררות תהיות אתיות או משפטיות במסגרת ביצוע העבודה. הקוד האתי אינו מקור ההכוונה והמידע היחיד בנוגע להתנהלות העסק שלנו. אם יש לכם שאלות בנוגע ליישום הקוד האתי, באחריותכם לברר מהן התשובות על ידי עיון במדיניות הרלוונטית של החברה ונוהליה והיוועצות בהנהלה לפי הצורך.

הקוד האתי והחוק

אנו מחויבים לפעול במסגרת החוקים והתקנות בכל קהילה שבקרבה אנו מקיימים עסקים. כחברה גלובלית, עשויים לחול חוקים ותקנות של יותר ממדינה אחת על העבודה שאנו מבצעים. בכל מקום שאנו פועלים בו, מוטל עלינו להבין את החוקים והתקנות החלים על העבודה שאנו מבצעים ולנהוג על פיהם.

כיוון שאין מסמך יחיד אשר יכול לתת מענה לכלל המצבים האפשריים שעשויים לעורר דילמות אתיות, כולנו נדרשים להשתמש בשיקול דעת כדי לבחור בהתנהלות המתאימה ביותר. הקוד האתי אינו מיועד לכסות כל סוגיה או מצב שעשויים להתעורר אצל עובדים, בכירים או מנהלים של החברה. יש להשתמש בקוד האתי כמדריך, לצד מדיניות והנחיות נוספות.

אנו מבינים שעשויים להתעורר מצבים שבהם נדמה כי קיימת סתירה בין החוק או התקנה המקומית לבין הקוד שלנו. אם אינכם בטוחים מהם החוקים והתקנות שחלים עליכם, או אם אתם סבורים שקיימת סתירה בין חוקים ותקנות שונים, עליכם לפנות לאנשי הקשר ממחלקת האתיקה המפורטים בעמוד 11 או למחלקה המשפטית.

pic4

תחומי האחריות שלנו

ציות לקוד האתי ולחוק

אנו מצפים מכם להכיר ולהבין את הקוד האתי וכן לציית לו, כמו גם למדיניות החברה ולכל החוקים והתקנות האחרים הרלוונטיים לעבודתכם. הקוד האתי שלנו מחייב אתכם לפנות לקבלת הנחיות במקרה של תהיות או חששות, וכן לשתף פעולה בצורה מלאה בכל חקירה של הפרה לכאורה של הקוד העשויה להתעורר במהלך תקופת העסקתכם. עובדים החשים ספקות או חששות בנוגע לתחומי האחריות שלהם, צריכים לפנות לקבלת ייעוץ נוסף מן האחראים, ממנהל משאבי אנוש שלהם, מן ההנהלה הבכירה או מקצין האתיקה הארגוני המקומי.

זיהוי סוגיות אתיות ועשיית הדבר הנכון בכל פעילות עסקית שבתחומי אחריותכם בעת מעורבות בפעילות עסקית מטעם החברה, יש לקחת בחשבון את הנקודות הבאות:


• מה מרגיש נכון או לא נכון בהקשר עם הפעולה המתוכננת?
• האם הפעולה המתוכננת עולה בקנה אחד עם הקוד האתי ועם מדיניות החברה?
• כיצד תיראה הפעולה המתוכננת למנהל/ת שלכם, לעמיתיכם לעבודה, למנהלי החברה, למועצת המנהלים שלה או לציבור בכללותו?

הצגת שאלות ודיווח על חששות

החברה שלנו שואפת לנהל את עסקיה תוך שמירה על הסטנדרטים הגבוהים ביותר של האתיקה, היושרה והכנות, ומכירה בחשיבות התפקיד שאתם ממלאים בשמירה על יעד זה. אנו בחברה מאמינים כי כל עובד שיודע על התנהלות לקויה אינו אמור לשתוק.
במקרה שעולה חשש כי פעולתו של עובד מסוים היא בגדר הפרה של הקוד האתי, יש ליידע את אותו עובד בנוגע לחשש כזה או לדווח על ההפרה לכאורה. אם ההפרה לכאורה נמשכת גם לאחר יידוע העובד בנוגע לחשש, יש לדווח על המצב כנדרש בקוד האתי. אנו מתייחסים בכובד ראש לכל מקרה של התנהלות לא נאותה או פעולה לא ראויה, ומצפים שתדווחו על אירועים או על התנהגויות שאינם תואמים לקוד האתי או למדיניות שלנו.

pic5

דיווחים ושאלות - הקו החם

כל דיווח על התנהלות שמהווה הפרה של הקוד האתי וכל בקשה להבהרה או שאלות מכל סוג שהוא הקשורות בקוד, ניתן להפנות לכל אחד מן הגורמים הבאים:

• האחראי
• מנהל משאבי אנוש
• מנהל עסקי
• מנהל האתיקה הארגוני
• רכז האתיקה האזורי בכתובות הדואר האלקטרוני/מספרי הטלפון הבאים:

טלפון:
קנדה: 514-841-2149 (1)    יפן:5282-2688(03)
סין: 400-120-0879          ספרד:91-375-3055
צרפת: 1-70-480-230(0)     שוודיה: 85-199-2007(0)
גרמניה: 6995-307-710(0)    טייוואן:2-8723-1137
הודו: 000-80-0852-1351     בריטניה:2076-600-179(0)
אירלנד: 14-174-804(0)      ארצות הברית:703-865-2732(1)
ישראל: 3-372-0305(0)

דואר אלקטרוני:
EthicsAsia@vpgsensors.com
EthicsAmericas@vpgsensors.com
EthicsAsia@vpgsensors.com
EthicsIsrael@vpgsensors.com

או כתבו אל:
מנהל האתיקה הארגוני
Vishay Precision Group, Inc
3 Great Valley Parkway, Suite 150
Malvern, PA 19355

אנשי הקשר שלעיל מומלצים ליצירת קשר ראשוני, אולם ניתן גם לפנות למחלקה המשפטית, legaldept@vpgsensors.com, בכל חשש ושאלה.

כל דיווח על התנהלות לא הולמת ייחקר באופן מידי ויסודי. אנו מצפים מכלל העובדים והעמיתים לשתף פעולה בצורה מלאה וכנה במסגרת החקירות. על סמך ממצאי החקירה החברה תנקוט בפעולות מתקנות, כנדרש.

כל עובד או עמית אשר הפר את החוק, את הקוד האתי או את מדיניות החברה יהיה כפוף לצעדים משמעתיים, הידועים לעתים כסנקציות, עד כדי סיום ההעסקה במידה שרלוונטי.
כל המוסרים במכוון מידע כוזב או מסרבים לשתף פעולה במסגרת חקירה, יהיו כפופים לצעדים משמעתיים. כל מנהל אשר לא ינקוט בפעולות המתאימות לאחר קבלת דיווח בנוגע להפרה לכאורה של הקוד האתי, יהיה כפוף לצעדים משמעתיים.

למידע נוסף, על העובדים לעיין במדיניות הרלוונטית למדינתם. רשימת הקישורים למדיניות נמצאת בעמוד 43, תחת הסעיף "מדיניות נוספת".

המחויבות שלנו למניעת התנכלויות

אנו מאמינים כי חיוני ליצור סביבה שבה אנשים ירגישו חופשיים להציג חששות כנים מבלי לפחד מנקיטת צעדים משמעתיים נגדם, ומתוך ידיעה כי פנייתם תזכה ליחס רציני , הנושאים ייבדקו לעומק וכי חיסיון הנושאים יישמר במידת האפשר. החברה אוסרת על מעשה התנכלות מכל סוג שהוא כנגד כל אדם אשר דיווח בתום לב על הפרות או הפרות לכאורה של הקוד האתי, מדיניות החברה או החוק הקיים, ואשר סייע לחקירה של הפרה שדווחה. יש לדווח מידית על כל פעולת התנכלות למנהל האישי או למנהל משאבי אנוש, או לכל גורם אחר כפי שהומלץ בקוד האתי.

החברה תעשה את מרב המאמצים לשמור על החיסיון של כל אדם המדווח על הפרה אפשרית, וזאת במידה שמותרת על פי חוק ותוך שמירה על מטרות האכיפה המפורטות בקוד זה. כל עובד או עמית אשר מדווח על הפרה יטופל בכבוד, ולא יהיה חשוף לכל צורה של משמעת או נקם בגין הדיווח שבוצע בתום לב.

עם זאת, החברה לא תתיר העברת דיווחים זדוניים או כוזבים ללא נקיטת צעדים, וזאת משום שדיווחים כאלה הנם מזיקים ומהווים הפרה של הקוד האתי. כל המעביר דיווח זדוני או כוזב, יהיה כפוף לנקיטת צעדים משמעתיים עד כדי סיום העסקתו בחברה.

pic6

המחויבות ההדדית שלנו

שוויון הזדמנויות, מגוון והכללה

אנו מאמינים כי רעיונות חדשים שמקורם בנקודות מבט שונות מובילים לתוצאות עסקיות טובות יותר. קיומו של כוח אדם מגוון - שמורכב מחברי צוות אשר מביאים עמם מגוון כישורים, יכולות, חוויות והשקפות - חיוני להצלחת החברה. אנו מחויבים לעקרונות של שוויון בהזדמנויות תעסוקה, הכללה וכבוד האדם. עלינו לנצל באופן מלא את היכולות שמציעים חברי הצוות, וזאת תוך הקשבה והכללה. כל ההחלטות הקשורות בהעסקה יתקבלו על בסיס צורכי החברה, דרישות העבודה וכישורים אישיים.

לא נסבול אפליה כנגד אף אדם - חברי צוות, לקוחות, ספקים, שותפים עסקיים או בעלי עניין אחרים - על בסיס גזע, צבע, דת, מוצא לאומי, מין, גיל, מוגבלות פיזית, נטייה מינית, זהות מינית, סטטוס משפחתי/אזרחי, שירות צבאי בעבר או בהווה או כל סטטוס אחר אשר מוגן על פי חוק במקומות שבהם אנו פועלים. יש להיעזר במדיניות המפורטת של החברה בנוגע לאפליה ולהטרדה, וכן ניתן להפנות שאלות למחלקת משאבי אנוש.

אם אתם סבורים כי זכויותיכם הופרו, או אם יש לכם חששות אחרים בנוגע למקום העבודה, עליכם להיוועץ באחראי או במנהל, או לפנות ישירות לנציג של משאבי אנוש. בשום אופן אין להתנכל לאדם אשר התריע בתום לב על חשש לאפליה בלתי חוקית. אם אינכם שבעי רצון מן התגובה שקיבלתם לפנייתכם, או אם אתם מעדיפים להתקדם בערוץ תקשורת אחר, ניתן לפנות לקו החם לענייני אתיקה עבור האזור או המדינה שלכם (ראו עמוד 11).

pic7

הטרדה

החברה שלנו מחויבת לספק סביבת עבודה חופשיה מכל צורת הטרדה, לרבות הטרדה מינית, הטרדה על רקע גזעני או התעמרות. הטרדה כוללת:

• כל התנהגות בלתי רצויה, כגון התנהגות ורבאלית או פיזית שמיועדת לאיים, להפחיד, להשפיל או לכפות.
• הצקה ורבאלית או כל התנהגות פוגענית אחרת, כולל הטחת עלבונות על רקע גזעני או אתני, בדיחות לא ראויות או שפה בוטה
• התנהגות לפי סטריאוטיפים שליליים או התנהגות מפלה אחרת
• רמזים מיניים לא רצויים
• בקשות לטובות הנאה מיניות או כל התנהלות ורבאלית או פיזית שמהותה מינית
• שימוש בהסכמה למגע מיני או בדחיית מגע מני מצד אדם, כבסיס לקבלת החלטות בנוגע להעסקתו

pic8

אם יש לכם יסוד להאמין כי אתם קורבן להטרדה, או אם הייתם עדים להטרדה של עמית לעבודה, עליכם לדווח על כך למנהל שלכם, למנהל אחר, למשאבי אנוש או לקו החם לענייני אתיקה (ראו עמוד 11). החברה תפעל מידית לבדיקת החששות שלכם ותטפל בבעיה מול האנשים המעורבים. אנו מכירים באופי הרגיש של פניות מסוג זה, ונפעל להבטחת חיסיון במהלך הטיפול בהאשמות על מנת להגן על המעורבים. מובן כי לא נסבול התנכלויות כלשהן בעובדים או עמיתים כנקמה על היותם מעורבים בעניין.

למידע נוסף, על העובדים לעיין במדיניות הרלוונטית למדינתם. רשימת הקישורים למדיניות זו נמצאת בעמוד 43, תחת הסעיף "מדיניות נוספת".
pic9

בטיחות וגהות במקום העבודה

החברה שלנו שואפת ליצור סביבת עבודה בטוחה ובריאה לעובדים, ללקוחות ולמבקרים בשטחה, והיא מחויבת לציית לכל חוקי הבטיחות והתקנות שחלים במקומות העבודה שלנו. כדי לתמוך במחויבות זו, באחריות העובדים והעמיתים להקפיד על כל כללי הבטיחות והגהות, המדיניות, שיטות העבודה והחוקים שחלים עליהם במסגרת תפקידם, וכן לנקוט את אמצעי הזהירות הנחוצים כדי להגן על עצמם, על עמיתיהם לעבודה ועל מבקרים. באחריות העובדים והעמיתים לדווח מידית על שיטות עבודה ותנאים שאינם בטיחותיים וכן על כל תאונה, פציעה או מחלה תעסוקתית, למנהל או האחראי שלהם, לנציג מחלקת הבטיחות, הגהות ואיכות הסביבה המקומי וכן למחלקת משאבי אנוש.

למידע נוסף, על העובדים לעיין במדיניות הרלוונטית למדינתם. רשימת הקישורים למדיניות זו נמצאת בעמוד 43, תחת הסעיף "מדיניות נוספת".

אלימות וניהול משברים

איומים, התנהגות מאיימת, מעשי אלימות או החזקת כלי נשק במקום העבודה אסורים בתכלית האיסור. העובדים והעמיתים אחראים לדווח על התנהלות או תנאים שאינם בטיחותיים, בין אם הם מעורבים באופן ישיר ובין אם רק היו עדים לכך.

למידע נוסף, על העובדים לעיין במדיניות הרלוונטית למדינתם. רשימת הקישורים למדיניות זו נמצאת בעמוד 43, תחת הסעיף "מדיניות נוספת".

סמים ואלכוהול

החברה שלנו מחויבת לספק לעובדיה סביבת עבודה בטוחה, בריאה ופרודוקטיבית. כדי להבטיח ניהול בטיחותי ויעיל של פעילויות העבודה, החברה דורשת כי אף עובד לא יעבוד תחת השפעתם של חומרים כלשהם, לרבות מריחואנה, סמים או אלכוהול. אם אתם משתמשים בתרופות מרשם או תרופות ללא מרשם שעלולות להשפיע על ערנות או כושר שיפוט, עליכם לדווח על כך לאחראי שלכם. אם יש לכם בעיה הקשורה בסמים או אלכוהול, אנו מעודדים אתכם לפנות לקבלת סיוע מאיש מקצוע מוסמך, כגון אלה שפועלים במסגרת תכניות הסיוע לעובד שלנו.

למידע נוסף, על העובדים לעיין במדיניות הרלוונטית למדינתם. רשימת הקישורים למדיניות זו נמצאת בעמוד 43, תחת הסעיף "מדיניות נוספת".
pic10

הגנה על מידע אישי

החברה שלנו מכבדת את הפרטיות של עובדיה, ותגן על מידע אישי וחסוי שאנו נדרשים להשיג למטרות תפעול או למטרות משפטיות. הגישה למידע האישי של העובדים, כגון נתונים אישיים ורשומות רפואיות, מוגבל בקפדנות לפי מדיניות החברה ולפי חוקי הפרטיות של הממשלה ותקנותיה.

אנו מכבדים את פרטיות העובדים, אולם שומרים לעצמנו את הזכות לבדוק את המתקנים והרכוש שלנו, כמו מחשבים, רשומות טלפון, לוקרים, הודעות דואר אלקטרוני, קבצים, מסמכים עסקיים ומקומות עבודה, במידה המותרת לפי חוק. העובדים אינם אמורים לצפות לפרטיות כאשר הם משתמשים בשירותים או ציוד שמסופקים על ידי החברה.

למידע נוסף, על העובדים לעיין במדיניות הרלוונטית למדינתם. רשימת הקישורים למדיניות זו נמצאת בעמוד 43, תחת הסעיף "מדיניות נוספת".

מידע קנייני וחסוי

המידע החסוי שלנו הוא מהנכסים החשובים ביותר שלנו. גם לקוחות, ספקים וגורמים אחרים מוסרים לחברה מידע חסוי למטרות עסקיות. כל המידע הקשור לעסקי החברה שלנו ייחשב כקנייני וחסוי, אלא אם כן פורסם במסגרת מסמכים פומביים מאושרים. יש לנקוט צעדים כדי להגן על המידע החסוי והקנייני.

יש לטפל במידע בזהירות. אם עליכם לשלוח מידע חסוי לגורם מחוץ לחברה, ודאו שקיים הסכם סודיות עם האדם שמקבל את המידע. היו זהירים והפעילו שיקול דעת בעת שיתוף מידע חסוי בכתב, לרבות הודעות דואר אלקטרוני וכן במהלך שיחות פרטיות. כאשר אתם משוחחים בטלפון הנייד או במקום ציבורי, קחו בחשבון את הסביבה שבה אתם נמצאים. בנוסף, ההתחייבות שלכם לשמור על חיסיון של מידע קנייני או תחרותי נמשכת גם לאחר סיום העסקתכם על ידי החברה.

למידע נוסף, על העובדים לעיין במדיניות הרלוונטית למדינתם. רשימת הקישורים למדיניות זו נמצאת בעמוד 43, תחת הסעיף "מדיניות נוספת".

pic11

יושרה בחברה שלנו

ספרים ורישומים מדויקים

רשומות מדויקות ואמינות הן חיוניות לעסק שלנו. אנו מחויבים לניהול רשומות וחשבונות מדויקים של החברה, על מנת להבטיח שיטות עבודה אתיות העולות בקנה אחד עם החוק, ועל מנת למנוע פעילויות כוזבות. באחריותנו לסייע להבטחת נכונות המידע שאנו מתעדים, מעבדים ומנתחים, וכן לוודא כי התיעוד נעשה בכפוף לעקרונות המשפטיים וכללי החשבונאות הרלוונטיים. דוגמאות לרשומות החברה כוללות ניהול ספרי חשבונות, משכורות, נוכחות, שעון נוכחות, דיווחי הוצאות ונסיעות, הודעות דואר אלקטרוני, נתונים חשבונאיים ופיננסיים, רשומות מדידה וביצועים, קובצי נתונים אלקטרוניים וכן כל הרשומות האחרות שמנוהלות במסגרת עסקינו.

להלן דוגמאות לפעילויות שאינן מותרות:
• ניהול כספים או נכסים שאינם מדווחים או אינם מתועדים, או כל הסדרים אחרים "שאינם בספרים" ומיועדים לכל מטרה שהיא
• הכנסת רשומות כוזבות, מטעות או מומצאות בדוחות של הוצאות, בגיליונות הנוכחות או בכל דוח אחר, או בקשה מאנשים אחרים להכניס רשומות כאלה.
• העברת תוצאות כוזבות של בדיקות, ביצועים, איכות או בטיחות
• תיעוד מכירות כוזבות או תיעוד מכירות מחוץ לפרק הזמן שבו התרחשו בפועל
• הסתרת המהות האמיתית של עסקה כלשהי
יש לוודא כי כל מסמך שאתם מתעדים או מכינים, או שעליו אתם חותמים, הוא אכן נכון ומדויק. חתמו אך ורק על מסמכים שעליהם אתם מורשים לחתום. אם יש לכם יסוד להאמין כי ספרי החברה והרשומות שלה מנוהלים באופן בלתי מדויק או חלקי, אתם נדרשים לדווח על כך מידית למנהל או לאחראי שלכם, למנהל הכספים הראשי או למחלקה המשפטית.

pic12

שמירת רשומות

הרשומות שלנו הן הזיכרון הארגוני והוכחה לפעולות ולהחלטות שהתקבלו. בנוסף, הן מכילות נתונים ומידע קריטיים להמשכיות העסקית שלנו. הרשומות מכילות סוגי מידע שונים שנוצרו או התקבלו על ידי החברה, בין אם מדובר במידע מקורי או בעותקים, ובלי קשר לסוג המדיה. דוגמאות לרשומות החברה כוללות: מסמכי נייר, דואר אלקטרוני, קבצים אלקטרוניים, או כל התקן אחר שמשמש להכלת מידע בנוגע לחברה או לפעילויות העסקיות שלנו.

כל הרשומות הן רכוש החברה ויש לשמור עליהן בכפוף למדיניות שמירת הנתונים שלנו. אנחנו אחראים לתיוג נאות ולטיפול זהיר במידע חסוי, רגיש וקנייני, וכן לאבטחת מידע זה כאשר אינו בשימוש. איננו משמידים מסמכים או רשומות של החברה לפני פקיעת זמן השמירה, אבל כן משמידים מסמכים כאשר אין להם עוד מטרה עסקית שימושית.

להנחיות ספציפיות יותר בנוגע לשמירה ולהשמדה, ראו מדיניות שמירת הרשומות.

טיפול במידע פנים

החברה שלנו אוסרת עליכם לסחור, או לאפשר לאחרים לסחור, במניות החברה או במניות של חברה אחרת - כגון של לקוח, ספק, מתחרים, רכש אפשרי או שותפים - כאשר נמצא ברשותכם מידע מהותי שאינו ציבורי ("מידע פנים") בנוגע לחברה שלנו או לחברה האחרת. מידע מהותי הוא מידע שעשוי להיחשב כמשמעותי בעיני משקיע, בבואו להחליט אם לקנות, למכור או להחזיק בניירות ערך. מידע נחשב לא ציבורי כל עוד לא פורסם כראוי באופן פומבי.

כל המידע שאינו ציבורי אודות החברה שלנו, או בנוגע לחברות אחרות שעמן אנו מקיימים עסקים, נחשב כמידע פנים. בעת טיפול במידע פנים מהותי, עלינו לנהוג במרב הזהירות.

להלן דוגמאות למידע פנים שעשוי להיות מהותי:
• שינויים בהנהלה הבכירה
• מיזוגים, יוזמות משותפות או רכישות
• פיתוחי מוצרים או תהליכי ייצור
• תביעות ענק או חקירה רגולטורית

למידע נוסף, ראו מדיניות הסחר בניירות ערך של VPG או פנו למחלקה המשפטית.

נכסים ומשאבים פיזיים של החברה

מוטלת עלינו אחריות משותפת להגן על נכסי החברה ולוודא שימוש נאות בנכסים אלה. עלינו להשתמש בנכסים או בקניין של החברה או של הלקוחות למטרות עסקיות שהנן חוקיות בלבד. כל העובדים נדרשים להגן על נכסי החברה, כגון ציוד, מלאי, חומרים מתכלים, מזומנים ומידע, ולעשות בהם שימוש נאות. יש לטפל בנכסי החברה בזהירות כדי למנוע נזק, אובדן או שימוש לא נאות. יש להשתמש במשאבי החברה אך ורק לצורך ניהול עסקי החברה. נכסי החברה, לרבות נכסים של גורמים אחרים שנמצאים בשליטת החברה, ניתנים למכירה, החזר או העברה רק במקרה של אישור מתאים בכתב.

משאבי IT

החברה מעמידה לרשותכם מערך של משאבי מידע וטכנולוגיה שמיועדים למקסם את היעילות בעת ביצוע העבודה, ובכלל זה דואר אלקטרוני, יישומי מחשב, מחשבים והתקנים ניידים. עליכם להשתמש במשאבים אלה ובכל נכסי החברה למטרות לגיטימיות של עסקי החברה, ולעולם לא לשם התנהגות אסורה כגון משלוח הודעות מטרידות או לא נאותות, או לצורך ביצוע עבודה לא מאושרת עבור גורם חיצוני. יש להשתמש בתוכנה או בתיעוד מבוססי רישיון בכפוף להסכמי הרישוי, ואין לשכפל את התוכנה ללא אישור מפורש. שימוש אישי מצומצם ואקראי במשאבים אלה מותר, ובלבד ששימוש זה לא יפריע לביצועי העבודה שלכם או של עמיתיכם. לא נסבול שימוש לא נאות או לא חוקי בנכסים אלה, ואנו שומרים את הזכות לנקוט בצעדים משמעתיים מתאימים, הידועים לעתים כסנקציות, עד כדי סיום ההעסקה במידה שרלוונטי.

למידע נוסף על שימוש נאות במערכות ובמשאבים האלקטרוניים של החברה, ראו מדיניות שימוש גלובלית קבילה ב-IT וכן מדיניות לגבי התקנים ניידים של IT גלובלי.

מידע שאינו פומבי

השמירה על אבטחת המידע הקנייני שלנו, כמו גם על אבטחת המידע של לקוחות, ספקים וגורמי צד שלישי, וכן השימוש הנאות במידע זה, נמצאים בעדיפות עליונה מבחינת החברה שלנו. יש להגן על כל המידע החסוי של לקוחות, ספקים וגורמי צד שלישי. המידע הקנייני של החברה או של גורמי צד שלישי יימסר אך ורק לעובדי חברה בעלי "צורך לדעת" את המידע, כדי לבצע את המשימות הכרוכות בעבודתם. המידע הקנייני של החברה או של גורמי צד שלישי יועבר אל מחוץ לחברה רק לאחר שהוכח בבירור "צורך לדעת", ורק לאחר קבלת אישורים מתאימים על פי הצורך. מידע קנייני של צד שלישי פירושו כל מידע על גורם צד שלישי ספציפי, ובכלל זה מידע כגון שם, כתובת, מספרי טלפון, מידע פיננסי וכד', וכן כל מידע שסופק לנו על ידי גורם צד שלישי ואשר הוגדר על ידו כחסוי או כקנייני.

חשיפה לתקשורת

אתם עשויים לקבל שאילתות מנציגים של ערוצי תקשורת. אנשים שמדברים ישירות עם כתבים מבלי לעבור דרך הערוצים המתאימים, מסתכנים במסירת מידע שגוי או בחשיפת אסטרטגיות קנייניות. אלא אם המענה לפניות אלה נכלל בתחומי האחריות המורשים הספציפיים שלכם, עליכם להפנות בנימוס כל נציג תקשורת למחלקת קשרי משקיעים של VPG.

רשתות חברתיות

רשתות חברתיות יכולות לשמש כלי יצירתי ורב עוצמה עבורנו, ויש להשתמש בהן באופן אחראי, הן לצורך התפתחות אישית והן למטרות התפתחות מקצועית. החשיבות העיקרית שרואה החברה בנושא זה היא להבטיח שהשימוש שנעשה ברשתות החברתיות יהיה מכובד ומקצועי, ויעלה בקנה אחד עם ערכי הליבה והאסטרטגיה שלנו.

כדי להשתמש ברשתות החברתיות באופן אחראי, יש להקפיד תמיד על התנהלות מכבדת ומקצועית ולא לדבר כסוכן או כנציג של החברה, אלא אם קיבלתם הרשאה מראש לעשות כן. היה ונתקלתם במסרים שליליים או בבקשות להצטרפות רשמית של החברה לרשת חברתית כלשהי, עליכם להפנות סוגיות אלה ישירות למחלקת התקשורת השיווקית או למחלקת קשרי המשקיעים.

עובדים רשאים לגשת לרשתות חברתיות באמצעות המשאבים האלקטרוניים של החברה, אולם החברה שומרת לעצמה את הזכות לנטר, להגביל ולגשת לשימוש מעין זה. עקרונות הקוד האתי חלים גם על שימוש כאמור ברשתות החברתיות. לדוגמה, הקפידו לעולם לא להפיץ מידע חסוי או קנייני של החברה ברשתות חברתיות, ולא להשתמש ברשתות חברתיות כדי לקחת חלק בהתנהגות לא נאותה מכל סוג שהוא.

למידע נוסף, על העובדים לעיין במדיניות הרלוונטית למדינתם. רשימת הקישורים למדיניות זו נמצאת בעמוד 43, תחת הסעיף "מדיניות נוספת".

קניין רוחני

הקניין הרוחני שלנו נמנה על הנכסים רבי הערך ביותר שברשותנו. קניין רוחני כולל זכויות יוצרים, פטנטים, סודות מסחריים, זכויות תכנון, מומחיות, ידע מקצועי ורכוש בלתי מוחשי נוסף, בין אם תעשייתי או מסחרי. עלינו להגן על זכויות הקניין הרוחני שלנו, ובמידת הצורך לאכוף אותן. כמו כן נכבד את הקניין הרוחני השייך לגורמי צד שלישי. המדיניות שלנו היא לא לבצע במודע הפרות של זכויות הקניין הרוחני של אחרים. לפיכך, איננו משתמשים בחומרים חסויים או מוגנים בזכויות של אחרים (לדוגמה, תוכנה, הקלטות, תצלומים, גרפיקה או סרטונים) ללא אישור.

למידע נוסף, על העובדים לעיין במדיניות הרלוונטית למדינתם. רשימת הקישורים למדיניות זו נמצאת בעמוד 43, תחת הסעיף "מדיניות נוספת".

ניגוד עניינים

פעילויות או אינטרסים אישיים אשר עשויים להשפיע, בפועל או למראית עין, על ההחלטות האובייקטיביות שנדרש מן העובדים והעמיתים לקבל במהלך ביצוע עבודתם, נחשבים כניגוד עניינים והנם אסורים, אלא אם התקבל לכך אישור בכתב מהחברה. ניגוד עניינים מתקיים כאשר האינטרסים, החובות, ההתחייבויות או הפעילויות שלכם, או של בני משפחתכם או כאלה הקשורים בקשרים אישיים אחרים עמכם, מנוגדים לאינטרסים של החברה או שאינם עולים בקנה אחד עם אינטרסים אלה.

עליכם להיות ערניים לפוטנציאל לניגוד עניינים, ולהימנע אפילו מחשד לכך. המשמעות היא שעובדים, אחראים ומנהלים צריכים להימנע מכל השקעה, אינטרס, השתייכות או פעילות שעשויים לגרום לאחרים להטיל ספק ביושרה או בהגינות שלהם או של החברה, או שעלולים להפריע ליכולתם לבצע את מטלות עבודתכם בצורה אובייקטיבית ויעילה. העובדים נדרשים להשיג מראש את אישורו של קצין האתיקה התאגידי כדי שיוכלו לכהן כדירקטורים, נאמנים או מנהלים בארגונים ללא מטרת רווח כנציגים של החברה, או כדי לשמש כחברים במועצת המנהלים של חברה שלא למטרת רווח בכל מעמד שהוא.

ניגוד עניינים עשוי להתעורר גם במקרים שפעילויות שמבוצעות מחוץ לשעות העבודה פוגעות בביצועים היעילים והנאותים של החברה. עליכם לוודא שקיימת הפרדה מלאה בין פעילויות חיצוניות לבין עבודתכם. השימוש במשאבי החברה או בעובדיה לצורך פעילויות שאינן קשורות בחברה אסור.

היה ומתעורר ניגוד עניינים עסקי או אישי, או חשד לניגוד עניינים כזה, עליכם לדווח על כך מיד להנהגת החברה לצורך בדיקה. במקרים מסוימים ייתכן שדיווח לא יספיק, ואנו עשויים לדרוש את הפסקת ההתנהלות או את ביטולן של פעולות, ככל שהדבר ניתן. כיוון שלא ניתן לתאר מראש כל ניגוד עניינים אפשרי, אנו סומכים על כך שתפעילו שיקול דעת, תפנו לקבלת ייעוץ כאשר נדרש ותעמדו בסטנדרטים הגבוהים ביותר של יושרה וכנות.

דוגמאות לניגוד עניינים:
• החזקת משרה שנייה או ניהול עסק שמפריעים ליכולתכם לבצע את עבודתכם השוטפת
• שכירת שירותיו של ספק, מפיץ או כל סוכן אחר, אשר נמצא תחת ניהולו או בעלותו של קרוב משפחה או חבר קרוב
• בקשה או קבלה של מזומנים, מתנות, הטבת בידור או הטבות אחרות, אשר ערכם יותר מצנוע, מכל מתחרה, ספק או לקוח
• השקעה במתחרים, בספקים או בלקוחות בכל אופן שהוא (למעט דרך קרן נאמנות עצמאית), או קיומו של כל אינטרס פיננסי אחר בהם.

הזדמנויות תאגידיות

עובדים, מנהלים ובכירים מחויבים לקדם את האינטרסים העסקיים החוקיים של החברה נוכח הזדמנויות שעשויות להתעורר. גם עובדים אלה מנועים מלהשתמש ברכוש החברה, במידע שלה או בעמדתה לצורך רווח אישי או כדי להתחרות בה. עובדים, מנהלים ובכירים נדרשים שלא לנצל לטובתם (או להפנות לגורם צד שלישי) הזדמנות עסקית שהתעוררה באמצעות שימוש ברכוש החברה, במידע שלה או בעמדתה, אלא אם כן ההזדמנות כבר הוצעה לחברה והיא סירבה לה.

בנסיבות מסוימות, קשה להבחין בין תועלת אישית לבין תועלת לחברה. כמו כן, מצבים מסוימים עשויים לזמן תועלת אישית במקביל לתועלת לחברה. במקרים שבהם נעשה שימוש ברכוש החברה או במשאביה באופן שאינו בלעדית לטובת החברה, עליכם לבקש מראש אישור לשימוש כזה מהאחראי או ממנהל/רכז האתיקה הארגוני.

pic13

נתינה וקבלה של מתנות והטבות בידור

מתנות, טובות והטבות בידור שהן בקנה מידה צנוע, משמשות לעתים קרובות לחיזוק קשרים עסקיים. עם זאת, אין לקבל או לתת כל מתנה, טובה, הטבת בידור או מחווה עסקית, אם היא מחייבת או נחשד שהיא מחייבת את המקבל להעניק תגמול, או אם הדבר עשוי להיתפס כניסיון להשפיע על שיקול הדעת. ההגדרה של "מחווה עסקית" כפי שהיא משמשת במסמך זה, היא טובת הנאה שמועברת למקבל, בין אם באופן ישיר או עקיף, ואשר המקבל אינו נדרש לשלם את ערך השוק שלה. אנו מכירים בעובדה, כי מחוות עסקיות עשויות לעתים להיתפס כראויות במהלך ניהול העסקים השוטף. עם זאת, מחוות עסקיות אלה צריכות תמיד לעלות בקנה אחד עם שיטות העבודה העסקיות האתיות המקובלות

אסור לעובדים שלנו, למנהלים, לבכירים, לבני משפחותיהם, לסוכנים או לבני משפחות של סוכנים, להציע או לקבל מתנה (למעט מתנות בעלות ערך נומינלי) מאנשים או מחברות שעמם החברה מנהלת עסקים, או שקשורים אליה בכל דרך אחרת. אין להציע או לקבל מתנה אשר:

• הנה במזומנים
• אינה תואמת לשיטות העבודה העסקיות המקובלות
• הנה בעלת ערך חריג
• עשויה להתפרש כעמלה, שוחד או תשלום המהווים הפרה של חוק כלשהו
• נכללת באיסורי חוק השוחד האמריקני, והנה תשלום, מתנה או אספקת בידור לפקיד ממשלתי ומתוקף כך מהווה הפרה של חוק ה-Foreign Corrupt Practices Act של ארה"ב
• מהווה הפרה של חוקים או תקנות אחרים

על אינטראקציות עם פקידי ממשל ועובדי ממשל חלים חוקים ספציפיים. לדוגמה, לארה"ב ולמדינות נוספות חוקים מחמירים אשר מונעים מתן של כל פריט שהוא, לרבות מזון או משקאות, לעובדי ממשל. בעת ניהול עסקים עם סוכנים, עובדים או בכירים מטעם הממשל, הקפידו להבין את החוקים הספציפיים וכן את המנהגים והנורמות המקומיים.

אם אינכם בטוחים לגבי מידת הנאותות של מתנות, טובות, הטבות בידור או מחוות עסקיות כלשהן, הקפידו להתייעץ על כך עם האחראי שלכם או עם המחלקה המשפטית.
pic14

יושרה בהתנהלות מול מתחרים

הגבלים עסקיים ותחרות הוגנת

החוקים במדינות רבות, ובמיוחד חוקי ההגבלים העסקיים והתחרות ההוגנת של ארצות הברית, אוסרים על השקעת מאמצים או נקיטת צעדים שמיועדים להגביל את התחרות בין עסקים שמתחרים ביניהם בשוק. המדיניות שלנו היא לציית לכל החוקים האלה.

עליכם לנהוג משנה זהירות בעת קיום אינטראקציה עם נציגים של חברות מתחרות, או עם נציגים של חברות שעשויות לקיים פעילות מול המתחרים שלנו, במיוחד כאלה שמשתתפים בכנסים מסחריים או באירועים אחרים של הענף או של התעשייה שבהם מתחרים נפגשים. אסור בתכלית האיסור לדון עם נציגי המתחרים שלנו בנושאים הקשורים בלקוחות, בלקוחות פוטנציאליים, בתמחור או בתנאים עסקיים אחרים.

אם לא תקפידו להתנהל בצורה זהירה, אתם עשויים לגלות שהפרתם את חוקי ההגבלים העסקיים והתחרות בעקבות שיחה, או הגעה להסכמה, עם מתחרה בנוגע לנושאים הבאים:

• תמחור או אסטרטגיית תמחור
• הנחות
• תנאי הקשר עם הלקוחות
• מדיניות מכר
• תכניות שיווק
• בחירת לקוחות
• הקצאה של אזורי לקוחות או אזורי שוק
• תנאי חוזים או הצעות, אסטרטגיות חוזים או הצעות מחיר
• החרמות
• תפוקה או תוצרת
• משכורות עובדים
• אי גיוס עובדים של חברות מתחרות (no-poaching)

הסכמים עם מתחרים אינם צריכים להיות כתובים על מנת להפר את חוקי ההגבלים העסקיים והתחרות הרלוונטיים. גם הבנות בלתי רשמיות, בין אם בעל פה או בצורה מרומזת, יכולות להוות הפרה. הפרות של ההגבלים העסקיים בארה"ב עשויות להביא לתביעה כעבירה פלילית, ולגרום להשתת עונשים חמורים על החברה ועל כל אדם שלוקח חלק בהפרה. בנוסף, טוענים פרטיים עשויים לתבוע את החברה בגין הפרות של חוקי ההגבלים העסקיים ולחשוף אותה לשילוש הנזק (treble damages). במדינות אחרות קיימים חוקים ועונשים דומים בגין התנהלות כאמור.

בעיות הקשורות בחוקי התחרות יכולות להופיע גם בעת התמודדות עם לקוחות וספקים. מוכר שנהנה ממעמד שוק חזק בזכות אחד ממוצריו או שירותיו, אינו רשאי לאלץ את לקוחותיו לרכוש מוצרים או שירותים אחרים כתנאי לאספקת הפריט הרצוי. מוכר בעל מעמד שוק חזק עשוי להגיע לידי הפרה של חוק ההגבלים העסקיים גם אם מנע מלקוחותיו לפנות לספקים אחרים.

אם יש לכם שאלות בנוגע להתנהלות בהקשר עם חוקי ההגבלים העסקיים והתחרות, יש לפנות אל האחראי או אל המחלקה המשפטית.

סחר הוגן

כל בכיר, מנהל ועובד של החברה, נדרש להתנהל בצורה הוגנת מול לקוחות החברה, ספקיה, מתחריה ועובדים אחרים בחברה. החברה שואפת להצטיין ולהפגין ביצועים גבוהים מאלה של מתחריה בצורה הוגנת וישרה. אסור לחברה לנצל כל גורם בצורה שאינה הוגנת, או דרך אמצעים שאינם אתיים או אינם חוקיים, כגון מניפולציה, הסתרה, ניצול לרעה של מידע חסוי, ייצוג לא נאות של עובדות מהותיות או כל שיטות אחרות של סחר לא הוגן.

אמת בפרסום ובשיווק

באחריותנו להציג בצורה מדויקת את החברה ואת מוצריה בכל החומרים השיווקיים והפרסומיים ובחומרי המכירות שלנו. פרסום מכוון של מסרים מטעים, השמטות של עובדות חשובות או טענות שווא בנוגע למוצרינו ועובדינו, או בנוגע למתחרים ולמוצרים, השירותים או העובדים שלהם, אינם עולים בקנה אחד עם ערכינו. בהתאם לכך, כל הפרסומים של החברה צריכים להיות אמיתיים, לא כוזבים ולעלות בקנה אחד עם החוקים והתקנות הקיימים ועם מדיניות החברה.

השגת מידע תחרותי

איסוף מידע בנוגע למתחרים שלנו כחלק ממה שמכונה "מודיעין תחרותי", מהווה שיטת עבודה עסקית חוקית. השימוש בשיטה זו מסייע לנו לשמור על עמדתנו התחרותית בשוק, אבל אסור לנו להשתמש באמצעים בלתי חוקיים או לא אתיים לצורך השגת מידע על חברות אחרות.
מקורות חוקיים של מידע תחרותי כוללים מידע הזמין פומבית, כגון מאמרים חדשותיים, סקרים תעשייתיים, תצוגות של המתחרים בכנסים ובירידים וכן מידע שזמין באופן ציבורי באינטרנט. ניתן גם להשיג מידע תחרותי באופן נאות דרך לקוחות וספקים (אלא אם כן הם מנועים מלשתף את המידע), או על ידי רכישה של זכויות המידע דרך מקורות חוקיים.

מניעת שחיתות/שוחד

בארצות הברית, בבריטניה ובמדינות רבות נוספות קיימים חוקים שאוסרים על שוחד, טובות הנאה ותשלומים לא נאותים אחרים.
עובדי החברה, מנהליה, סוכניה או קבלנים עצמאים שפועלים מטעמה, אינם רשאים להציע או לתת שוחד או כל הטבות בלתי נאותות אחרות על מנת להשיג יתרון עסקי או יתרון בלתי הוגן. לפי חוק ה-Foreign Corrupt Practices Act של ארה"ב (FOPA), כל הצעה לשוחד או תשלום של שוחד לפקידי מדינות זרות מצד החברה שלנו, חברות הבת שלה, מנהליה, סוכניה או עובדיה, בין אם ישירות או בעקיפין, מהווה פשע. ה-FOPA חל על תשלומים לכל פקיד של ממשל זר, בלי קשר לדרגתו או מעמדו. אנו מצפים מכלל העובדים, המנהלים, הסוכנים והקבלנים העצמאים שפועלים מטעם החברה לציית בצורה מלאה לחוק זה ולחוקים דומים העוסקים במניעת שחיתות, כאשר רלוונטיים.

pic15

pic16

היו ערניים להפרה אפשרית של חוק FCPA או לכל צורת תשלום לא נאותה אחרת, בכל אחד מן המקרים הבאים:

• בקשה לתשלום עמלה במזומן, בשם אחר, או לכתובת שנמצאת במדינה אחרת
• הוצאות גדולות ובלתי מוסברות בדוח הוצאות נסיעה ובידור
• כל סוכן שדורש עמלה גבוהה מן הרגיל בגין עסקה מסוימת
• סוכן או איש מכירות שטוען כי הוא עובד מול פקיד ממשלתי במטרה להעניק לחברה שלנו את החוזה

לקוחות ממשלתיים

כאשר מנהלים עסקים מול ארגונים ממשלתיים, לרבות קבלני ממשל שמנהלים עסקים עם ארגונים ממשלתיים, עלינו להיות ערניים לכללים ולתקנות מיוחדים שחלים על הלקוחות הממשלתיים שלנו. בארצות הברית, אלה כוללים ציות לתקנות הרכש הרלוונטיות. בעת ניהול עסקים עם פקידים ועובדים של הממשל, יש להימנע מכל התנהלות שעשויה להיראות כלא נאותה.

במקרה של שאלות בנוגע לדרישות הרלוונטיות למצבכם, יש לפנות אל המחלקה המשפטית.

תשלומי זירוז

חוקי ארה"ב מתירים החרגה מסוימת כשמדובר ב"תשלומי זירוז" (“facilitating payments”) לפקידים זרים. בדרך כלל, תשלומי זירוז נדרשים בהקשר להשגת רישיונות רגילים, היתרי עבודה, עיבוד ויזות ושירותי ממשל שגרתיים נוספים, שאינם כרוכים בקבלת הטבה לא נאותה. עם זאת, תשלומי זירוז אלה עשויים שלא להיות חוקיים בכפוף לחוק המקומי. במקרה של כל תשלום חריג מעין זה, עליכם לקבל אישור מוקדם של המחלקה המשפטית.

אם יש לכם שאלות בנוגע לתשלום, בעלות פוטנציאלית על חברות או שאלות כלליות בנוגע להפרות, פנו אל המנהל, האחראי או המחלקה המשפטית. אם אתם מודעים להפרות אפשריות של מדיניות זו, מחובתכם ליידע את המחלקה המשפטית או את מנהל האתיקה באזורכם.

פעילות פוליטית

אתם רשאים לתמוך בתהליכים פוליטיים דרך תרומות אישיות או על ידי התנדבות בזמנכם הפנוי לטובת מועמדים או ארגונים כראות עיניכם. עם זאת, אין לנהל פעילויות אלה בזמן העבודה ואין לערב שימוש במשאבים של החברה כגון טלפונים, מחשבים או ציוד משרדי. אינכם רשאים להציע תרומות או להתחייב לתרומה פוליטית מטעם החברה.

החברה עשויה להביע בפני ממשלות השקפות שיכולות להשפיע על רווחת החברה. הצגת עמדתה של החברה בנוגע לנושאי מדיניות בפני עובדים ופקידים רשמיים, עשויה להכפיף את עובדי החברה לחוקי השתדלנות. בטרם תעשו כן, יש להיוועץ עם המחלקה המשפטית.

משרות ציבוריות

כל העובדים נדרשים לעדכן את רכז האתיקה הארגוני בטרם יעמידו עצמם לבחירה למשרה ציבורית או יקבלו תפקיד רשמי במטה של קמפיין, לפני הסכמתם להתמנות למשרה ציבורית או רשמית במסגרת מטה קמפיין, וכן לפני הסכמה להתמנות למשרה ציבורית או אזרחית. ייתכן שהחברה תהיה מעוניינת לנקוט צעדים שיבטיחו כי הקמפיין המדובר או השירות הציבורי לא יגרמו לניגודי עניינים. באופן כללי, עובד של החברה יכול להגיש את מועמדותו ולכהן במשרות מקומיות, אלקטיביות או אזרחיות, כל עוד הפעילות, לרבות הקמפיין עבורה:
• מתקיימת מחוץ לשעות העבודה
• אינה כרוכה בשימוש בשם החברה, במתקניה, ברשימות לקוחותיה, בנכסיה או במימון שלה
• מוגבלת אך ורק להיות האדם אזרח פרטי ולא נציג של החברה
• אינה מציבה ניגוד עניינים בפועל או לכאורה מבחינת החברה

תרומות לצדקה

החברה עשויה להחליט על תמיכה בארגוני צדקה או בארגוני מלכ"ר מסוימים. עובדי החברה רשאים לתרום באופן אישי לארגונים אלה, או שהם יכולים להחליט על תרומה לארגון אחר לפי בחירתם. עם זאת, בדומה לפעילות הפוליטית, אינכם רשאים להשתמש במשאבי החברה לצורך תמיכה בארגוני צדקה או ארגוני מלכ"ר, אלא אם כן החברה אישרה ספציפית פעולות מעין אלה.

במקרה של שאלות בנוגע לשימוש המותר במשאבי החברה, יש לפנות אל מחלקת הכספים או המחלקה המשפטית.

pic17

ציות לחוקי המסחר

אנו מצייתים לכל החוקים והתקנות הרלוונטיים הנוגעים לייבוא ולייצוא, לרבות דרישות הייצוא הספציפיות של ארה"ב. חוקים אלה מגבילים העברה, יצוא ומכירה של מוצרים או נתונים טכניים ממדינות מסוימות, כגון ארצות הברית, למדינות ולאנשים ספציפיים שחל איסור לסחור עמם, כמו גם על יצוא חוזר של פריטים מסוימים בין מיקומים מחוץ לארצות הברית. יש להימנע מיצירת קשרים עסקיים עם כל אדם או ישות עסקית שהוגדרו על ידי הרשויות הממשלתיות כמושעים, מנועים, או מוצעים כמנועים, או כאלה שאינם זכאים בכל דרך אחרת להיכלל בתכניות ממשלתיות. אם אתם מעורבים בייצוא או בייבוא של טובין או נתונים ממדינה אחת לאחרת, אתם אחראים להכרת חוקים אלה ולהתנהלות על פיהם.

pic18

טיפול בבקשות לחרם

ייתכן שיפנו אלינו בנוגע להחרמת מדינות, חברות או ישויות מסוימות. ברבות מהמדינות שבהן אנו פועלים, החוקים החלים אינם מתירים לנו לשתף פעולה עם אף בקשה שנוגעת להחרמות בלתי מאושרות או לשיטות סחר מגבילות שקשורות בכך. בארצות הברית במיוחד, החקיקה נגד חרם אוסרת על חברות לקחת חלק בכל חרם בינלאומי שאינו מאושר על ידי ממשלת ארה"ב. המשמעות היא שאיננו יכולים לנקוט פעולות, לספק מידע או לצאת בהצהרות באופן שעשוי להיתפס כהשתתפות בחרם בלתי חוקי. אם קיבלתם בקשה שנוגעת לחרם, פנו אל המחלקה המשפטית ואל תגיבו לבקשה.

זכויות אדם

אנו מחויבים לקידום זכויות אדם בסיסיות ומאמינים כי כל בני האדם בכל רחבי העולם צריכים לקבל יחס של כבוד והגינות. החברה שלנו מעסיקה אך ורק ספקים וקבלנים ישירים אשר מפגינים מחויבות עמוקה לבריאות ולבטיחות של עובדיהם ואשר פועלים בכפוף לחוקי זכויות האדם. החברה שלנו אינה עושה שימוש בעבדים או בסחר בבני אדם, היא מגנה תופעות אלה ושוללת כל יחס משפיל כלפי בני אדם ותנאי עבודה שאינם בטוחים, ותומכת בהיות מוצרינו נטולי מינרלים מאזורי מחלוקת.

נושאים סביבתיים

החברה מחויבת להגנה על הסביבה ולשימור המשאבים הטבעיים בדרכים אחראיות. בהתאם לכך, החברה מחויבת לציית לחוקים ולתקנות הנוגעים לאיכות הסביבה, ולשימוש בשיטות עסקיות שאינן מסבות נזק בלתי סביר לסביבה. תחומי האחריות הסביבתיים משתנים במידה רבה לפי סוג העבודה. עליכם להיות מעורים בחוקי ההגנה על הסביבה, בתקנות ובמדיניות החברה אשר חלים על סביבת העבודה שלכם, ולפעול על פיהם. עליכם לפעול לפי מדיניות השמירה על איכות הסביבה, הבטיחות והגהות שלנו ועל מסמכים קשורים שחלים על מיקומכם.

יש לדווח על הפרות כלשהן לאחראי, למנהל וכן למנהל איכות הסביבה, הבטיחות והגהות המקומי.

מדיניות VPG

מדיניות החברה

להלן דוגמאות לנושאי מדיניות של החברה, שעשויים להיות רלוונטיים בהתאם למיקומכם ותחום האחריות שלכם. אנשי הקשר בנוגע לשאלות ולקבלת סיוע נמצאים בעמוד 11.

• מדיניות בנוגע לבדיקת חומרים מבוקרים
• מדיניות בנוגע לפעולה מתקנת
• מקום עבודה נקי מסמים
• מדיניות בנוגע למקום עבודה נקי מסמים
• מדיניות הדלת הפתוחה
• מדיניות בנוגע לפטנטים ולסודות מסחריים
• מדיניות בנוגע לקובצי עובדים והמלצות
• מדיניות בנוגע לכללי התנהלות אישית
• מדיניות בנוגע למקום עבודה נקי מאלימות

מדיניות גלובלית

להלן כמה מנושאי המדיניות הגלובלית של החברה, שהוזכרו בקוד האתי הנוכחי. אנשי הקשר בנוגע לשאלות ולקבלת סיוע נמצאים בעמוד 11.

• מדיניות בנוגע לשימוש קביל ב-1IT
• מדיניות בנוגע להתקנים ניידים של 1IT
• מדיניות בנוגע לשמירת רשומות2
• מדיניות בנוגע לסחר בניירות ערך3
• מדיניות בנוגע לאיכות הסביבה, בטיחות וגהות4
• מדיניות בנוגע לציות לחוקי המסחר5

מדיניות לפי מדינה/אזור

להלן קישורים לנושאי מדיניות נוספים שעשויים להיות רלוונטיים למקום העבודה שלכם או לתחום אחריותכם.

קנדה
עובדים מקנדה יכולים למצוא מדיניות נוספת הרלוונטית להם בקישורים הבאים: vishaypgweb-am.vishaypg.com/to/hr/sitepages/ בית

אירופה
עובדים מאירופה יכולים למצוא מדיניות נוספת הרלוונטית להם בקישורים הבאים: vishaypgweb-eu.vishaypg.com/hr/forms/europe

ישראל
עובדים מישראל יכולים למצוא מדיניות נוספת הרלוונטית להם בקישורים הבאים:wsho70/hr

בריטניה ואירלנד
עובדים מבריטניה ואירלנד יכולים למצוא מדיניות נוספת הרלוונטית להם בקישורים הבאים: vishaypgweb-eu.vishaypg.com/hr/forms/uk

ארצות הברית
עובדים מארצות הברית יכולים למצוא מדיניות נוספת הרלוונטית להם בקישורים הבאים: vishaypgweb-am.vishaypg.com/hr/forms

שאלות נוספות

עובדים המתקשים להשיג גישה לקישורי המדיניות הרלוונטיים להם, מוזמנים ליצור קשר עם הנציגים של מחלקת משאבי אנוש שלהם.


1 העובדים יכולים למצוא את מדיניות ה-IT הגלובלית בכתובת: vishaypgweb.vishaypg.com/it
2 העובדים יכולים למצוא את המדיניות הגלובלית הזו בכתובת: vishaypgweb.vishaypg.com/acct/forms
3 העובדים יכולים למצוא את המדיניות הגלובלית הזו בכתובת: vishaypgweb.vishaypg.com/global/hr/forms
4 העובדים יכולים למצוא את המדיניות הגלובלית הזו בכתובת: vpgsensors.com/ehs
5 העובדים יכולים למצוא את המדיניות הגלובלית הזו בכתובת: vishaypgweb.vishaypg.com/vpgtradecompliance

pic19